• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyki

Statystyki

Dział: Menu podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu podmiotowe 1
Dział: Dane GOPS
Podstrona Ilość
Dane GOPS 123
Dane adresowe 62
Regulamin 17
ePUAP 16
Rejestry, ewidencje, archiwa 15
Skargi, wnioski, petycje 13
Informacje nieudostępnione w BIP 17
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2
Jak korzystać z BIP 5
Ochrona danych osobowych 11
Dział: Menu przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu przedmiotowe 3
Dział: Działalność
Podstrona Ilość
Działalność 68
Program "Dobry Start" 300 Plus 17
Świadczenia z programu "Dobry start" 4
RODZINA-500-PLUS 29
Ustawa „za życiem” 7
KARTA DUŻEJ RODZINY 11
POPŻ-2014-2020 4
Informacja o programie 2016-2017 1
Informacja o programie 2018 1
Cel programu 1
Wzór plakatu 2
Śląski Bank Żywności 1
Informacje 0
PODPROGRAM 2016 - efekty 0
PODPROGRAM 2017 - efekty 0
PODPROGRAM 2019 - efekty 2
Informacje 1
Świadczenia rodzinne 34
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe) 15
Zasiłek rodzinny 14
Dodatki do zasiłku rodzinnego 6
Świadczenia opiekuńcze 10
Druki do pobrania 19
Pomoc społeczna 13
Dokumenty programowe 4
Formy pomocy 4
Zasiłek stały 1
Zasiłek okresowy 0
Zasiłek celowy 1
Ubezpieczenie zdrowotne 0
Sprawozdania 3
Usługi Opiekuńcze 2
Zasady pomocy 2
Pomoc finansowa 1
Wymagane dokumenty 2
Odwołania od decyzji GOPS 0
Wydanie decyzji 3
Kontrakt socjalny 1
Wywiad środowiskowy 0
Złożenie wniosku 0
Tryb udzielania pomocy społecznej 0
Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną 0
Prawo do świadczeń pieniężnych 1
Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej 0
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 72
Budżet 18
sprawozdania 2019 2
Dział: Informacje GOPS
Podstrona Ilość
Informacje GOPS 138
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 101
Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania
Podstrona Ilość
Podstawy prawne dot. funkcjonowania 41
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 43
Dział: Druki do pobrania
Podstrona Ilość
Druki do pobrania 87
Dział: Informator
Podstrona Ilość
Informator 296
Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 653
Polityka prywatności 1
Mapa witryny 3
Rejestr zmian 14
Instrukcja obsługi 3
Informacje dla słabosłyszących 38
Statystyki 4
Deklaracja dostępności 21
Dział: Pomoc
Podstrona Ilość
pomoc 6
Redakcja BIP 9
Instrukcja obsługi 9
Jak szukać? 1
Drukuj
Liczba odwiedzin
4
do góry