• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyki

Statystyki

Dział: Menu podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu podmiotowe 1
Dział: Dane GOPS
Podstrona Ilość
Dane GOPS 79
Dane adresowe 40
Regulamin 16
ePUAP 15
Rejestry, ewidencje, archiwa 12
Skargi, wnioski, petycje 8
Informacje nieudostępnione w BIP 13
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 2
Jak korzystać z BIP 4
Ochrona danych osobowych 7
Dział: Menu przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu przedmiotowe 3
Dział: Działalność
Podstrona Ilość
Działalność 40
Program "Dobry Start" 300 Plus 14
Świadczenia z programu "Dobry start" 4
RODZINA-500-PLUS 16
Ustawa „za życiem” 5
KARTA DUŻEJ RODZINY 10
POPŻ-2014-2020 2
Informacja o programie 2016-2017 0
Informacja o programie 2018 0
Cel programu 0
Wzór plakatu 0
Śląski Bank Żywności 0
Informacje 0
PODPROGRAM 2016 - efekty 0
PODPROGRAM 2017 - efekty 0
PODPROGRAM 2019 - efekty 2
Informacje 1
Świadczenia rodzinne 13
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe) 6
Zasiłek rodzinny 7
Dodatki do zasiłku rodzinnego 3
Świadczenia opiekuńcze 3
Druki do pobrania 10
Pomoc społeczna 5
Dokumenty programowe 1
Formy pomocy 0
Zasiłek stały 0
Zasiłek okresowy 0
Zasiłek celowy 0
Ubezpieczenie zdrowotne 0
Sprawozdania 0
Usługi Opiekuńcze 1
Zasady pomocy 0
Pomoc finansowa 0
Wymagane dokumenty 0
Odwołania od decyzji GOPS 0
Wydanie decyzji 2
Kontrakt socjalny 0
Wywiad środowiskowy 0
Złożenie wniosku 0
Tryb udzielania pomocy społecznej 0
Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną 0
Prawo do świadczeń pieniężnych 0
Zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej 0
Dział: Finanse
Podstrona Ilość
Finanse 52
Budżet 17
sprawozdania 2019 1
Dział: Informacje GOPS
Podstrona Ilość
Informacje GOPS 77
Dział: Nabór pracowników
Podstrona Ilość
Nabór pracowników 74
Dział: Podstawy prawne dot. funkcjonowania
Podstrona Ilość
Podstawy prawne dot. funkcjonowania 25
Dział: Zamówienia publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia publiczne 36
Dział: Druki do pobrania
Podstrona Ilość
Druki do pobrania 51
Dział: Informator
Podstrona Ilość
Informator 231
Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 374
Polityka prywatności 0
Mapa witryny 2
Rejestr zmian 12
Instrukcja obsługi 0
Informacje dla słabosłyszących 31
Statystyki 4
Deklaracja dostępności 14
Dział: Pomoc
Podstrona Ilość
pomoc 2
Redakcja BIP 9
Instrukcja obsługi 8
Jak szukać? 1
Drukuj
Liczba odwiedzin
4
do góry