• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Działalność/Świadczenia rodzinne/Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (..)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (Becikowe)

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości1.000,00 zł. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

 Do wniosku należy dołączyć:

  1. Dokument tożsamości osoby składającej wniosek;
  2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  3. W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego dokument potwierdzający;
  4. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające conajmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-09 10:43
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
31
do góry