• język migowy
BIP
Grafika BIP

Cel programu

 

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014 - 2020

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

UE

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku trwa realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie dokumentu wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do końca lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nędzy,osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych).Każda z osób otrzyma paczki żywnościowe, składające się z : makaronu świderki, ryżu białego, kaszy jęczmiennej, płatków kukurydzianych, mleka UHT, sera żółtego groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, dżemu truskawkowego, mielonki wieprzowej , klopsików w sosie własnym, cukru białego, oleju rzepakowego

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy ,OPL realizować będzie cykliczne działania przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności warsztaty kulinarne; warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia; warsztaty edukacji ekonomicznej. Osoby korzystające ze wsparcia z POPŻ w województwie śląskim będą również mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

Podprogram edycja 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy przy pomocy Śląskiego Banku Żywności objęła w 2014 wsparciem żywnościowym 200 osób.

Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również następujące działania towarzyszące

  1. przekazywanie informacji o miejscach gdzie realizowane są działania EFS; pogadanki; pomoc finansowa niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej;
  2. praca socjalna:
    1. porady;
    2. wsparcie indywidualne,
    3. pogadanki;
  3. poradnictwo dot. spraw bieżących osób korzystających z pomocy żywnościowej;
  4. określenie indywidualnej ścieżki wsparcia dla rodziny/ osoby korzystających z pomocy żywnościowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-09 09:38
Aktualizacja publikacji
Bienia Renata 2019-01-09 09:40
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry