• język migowy
BIP
Grafika BIP

Pomoc finansowa

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej jest określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które zgodnie z art. 9.1. ustawy podlegają weryfikacji co 3 lata. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i art. 91 przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 477 zł.;
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.;
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub z innych okoliczności uzasadniających udzielnie pomocy społecznej.

Świadczenia z pomocy społecznej mają charakter fakultatywny tzn., iż osoby lub rodziny ubiegające się o pomoc nie mogą domagać się, aby przyznano ją w określonym rodzaju, formie czy wysokości. Rodzaj, forma i wysokość świadczenia jest dostosowana nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-09 11:49
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
2
do góry