• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Finanse

Finanse

Poniżej znajdują się podstawowe akty prawne regulujące finansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Zalicza się do nich:

  • Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223; zm. Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278);
  • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726);
  • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578);
  • Ustawę o pomocy społecznej - Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm.;
  •  Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r., poz. 121);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207; ost. zm. Dz. U. Z 2010 r. Nr 235, poz. 1546).

Należy również wspomnieć o ustawach o samorządzie terytorialnym, które są istotne w przypadku finansowaniu instytucji pomocy społecznej działających w ramach samorządu.
Jest to Ustawa o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-03 14:39
Aktualizacja publikacji
Bienia Renata 2019-01-09 08:25
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
161
do góry