pole rzepaku

Finanse

Poniżej znajdują się podstawowe akty prawne regulujące finansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej.

Zalicza się do nich:

 • Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223; zm. Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278);
 • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. Dz. U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1726);
 • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578);
 • Ustawę o pomocy społecznej - Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm.;
 •  Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r., poz. 121);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207; ost. zm. Dz. U. Z 2010 r. Nr 235, poz. 1546).

Należy również wspomnieć o ustawach o samorządzie terytorialnym, które są istotne w przypadku finansowaniu instytucji pomocy społecznej działających w ramach samorządu.
Jest to Ustawa o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.

 • Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
 • Pierwsza publikacja:Bienia Renata2019-01-03 14:39:13
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 25
do góry