• język migowy
BIP
Grafika BIP

Świadczenia opiekuńcze

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY jest przyznawany:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek przysługuje bez względu na dochód, kwota zasiłku to 153,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności, albo
  1. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
  2. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

 ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Przyznawanej est z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki;
 • Uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne;
 • Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.

W związku z świadczeniem pielęgnacyjnym osoba opiekująca się może zostać objęta ubezpieczeniem społecznym dlatego konieczne jest przedstawienie dokumentów (oryginały) potwierdzających okresy ubezpieczenia składkowego i nieskładkowego osoby sprawującej opiekę (druk Rp-6).

Wiadomość na temat dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej (druk Rp-6).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy
Pierwsza publikacja
Bienia Renata 2019-01-09 11:08
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
67
do góry